FAMMA
30-363 Kraków
ul. Kobierzyńska 23a (pawilon 32a)
woj. małopolskie
tel.: 12 269 10 48
kom.: 669 996 585
biuro@famma.pl

Przechowywanie dokumentów drukuj

Przechowujemy – specjalnie dla Ciebie

Powierzyć dokumenty firmy czy instytucji – dobrze wiemy, że to niełatwa decyzja. Z drugiej strony samodzielne porządkowanie, archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji to często spore koszty dla firmy, mnóstwo nerwów i niepotrzebnego stresu. My w Famma.pl zajmujemy się przechowywaniem dokumentów – specjalnie dla Twojej firmy.

Zewnętrzne przechowywanie dokumentów uwolni Twoją firmę od konieczności zapewnienia miejsca dokumentacji w swojej siedzibie oraz dostosowania warunków niezbędnych do ich właściwego przechowywania. W ten sposób klient oszczędza czas i koszty prowadzenia działalności i może się skupić wyłączenie na prowadzeniu firmy. Nasz partner to ARCHIWA OPOLSKIE.

Przechowując dokumenty wykonujemy następujące usługi:

 • przechowujemy akta w odpowiednio przystosowanych do tego pomieszczeniach,
 • obsługujemy oraz udostępniamy dokumentację za pomocą:
  • - poczty e-mailowej,
  • - poczty tradycyjnej,
  • - dostarczamy poszczególne jednostki akt do siedziby Zleceniodawcy i odbieramy je po wykorzystaniu,
 • wydajemy kopię dokumentacji zgodnie z upoważnieniem Zleceniodawcy,
 • wydajemy odpisy akt kadrowych i zaświadczeń o zarobkach dla byłych pracowników, w tym na drukach Rp7 (ZUS),
 • skanujemy dokumentację oraz udostępniamy ją w formie elektronicznej,
 • brakujemy dokumentację po upływie okresu jej przechowywania oraz zajmujemy się jej fizycznym niszczeniem.

Budynki Składnicy Akt są całkowicie przystosowane do przechowywania dokumentacji. W tym celu wyposażono je w niezbędną infrastrukturę. Daje ona gwarancję, że dokumenty klientów są w pełni bezpieczne:

 • zabezpieczenia przeciwpowodziowe – umiejscowienie budynków archiwum na wzniesieniu powoduje, że chronią dokumenty na wypadek powodzi i podtopień;
 • zabezpieczenia na wypadek kradzieży – na terenie budynków zainstalowano monitoring (profesjonalne kamery video), a także system alarmowy. W oknach i drzwiach umieszczone są kraty. Centrala alarmowa została wyposażona w funkcję automatycznego powiadamiania policji. Ten sam kompleks budynków zamieszkują dwaj pracownicy naszej firmy, którzy są wyczuleni na nietypowe sytuacje i potrafią na nie reagować;
 • kontrolowanie temperatury oraz stopnia wilgotności powietrza – budynek został wyposażony w specjalne urządzenia pomiarowe. Określone przez przepisy wartości są utrzymywane dzięki zainstalowaniu urządzeń do osuszania powietrza oraz centralnemu ogrzewaniu;
 • system bezpieczeństwa – pracownicy archiwum są zobowiązaniu do przestrzegania zasady poufności oraz dbaniu o bezpieczeństwo akt. Dlatego w naszej firmie przechowywaniem dokumentów zajmują się zaufane, sprawdzone i stałe osoby, które zachowują tajemnice służbowe. Dzięki temu zapewniona zostaje pełna anonimowość składowanej dokumentacji. Ponadto powierzone nam dokumenty mają zagwarantowaną ochronę ubezpieczeniową.

                                                  Spółka wpisana jest do Rejestru Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych                                           i posiada uprawnienia do przechowywania dokumentacji. 

Dołączone zdjęcia